El 54% dels desplaçaments en dia feiner del 2020 es van realitzar caminant, en bicicleta o en patinet

L’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) 2020 exposa l’impacte en la mobilitat quotidiana durant la pandèmia

05/07/2021

EMEF_mobilitat_activa

La població resident al SIMMB es mou principalment amb mitjans de mobilitat activa (53,6%) | EMEF20

Durant l’any 2020 i en l’àmbit de l’ATM de Barcelona, la mobilitat activa (anar a peu, bicicleta o patinet), va englobar gairebé un 54% dels desplaçaments, convertint-se en el principal mode de desplaçament en dia feiner de la població resident. Aquest fet no passava, des de l’any 2012, en l’anterior crisi econòmica. L’ús del vehicle privat (35%) apareix en segona posició i després el transport públic, amb un 11,4% dels desplaçaments en dia laborable.

Són dades de l’EMEF 2020, una enquesta d’estadística oficial de l’ATM realitzada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). El treball de camp es va realitzar durant l’octubre i el novembre de l’any 2020 i en l’àmbit de l’ATM de Barcelona, quan la mobilitat i les activitats socials estaven restringides.

La mobilitat en dia feiner disminueix un 13,2% respecte l’any passat

 L’EMEF constata una important disminució de la mobilitat, del 13’2% respecte el 2019, reducció que és més evident entre les dones, la gent jove i la gent gran. Com a conseqüència de les restriccions per frenar la propagació del virus, els resultats mostren que el 14,4% de la població resident a la província de Barcelona no va sortir de casa en un dia feiner, doblant el valor de l’any anterior (7,0%), i essent el valor més alt de l’última dècada. Després del col·lectiu que argumenta no voler o necessitar sortir, apareix en segon lloc treballar o estudiar des de casa com a motiu per no moure’s (és el que argumenta el 18,5% de la població que no es desplaça), i que en anys anteriors se situava entorn del 5%. Així doncs, el percentatge de població ocupada de la província de Barcelona que teletreballa passa del 2,2% (el 2019) al 15,1% (2020).

EMEF_descens_mobilitat

Es multiplica per dos el nombre de persones que no surten de casa o no es mouen | EMEF 2020

L’impacte en la mobilitat ha estat molt més notable entre aquella mobilitat vinculada a l’anar a treballar o estudiar (que s’ha reduït en un 26% respecte l’any 2019), que la relacionada amb activitats fora d’aquesta esfera “ocupacional”, la mobilitat personal (que ha disminuït un 11%). Les úniques activitats per les quals augmenta la mobilitat en un dia feiner són l’anar a comprar (augmenta un 5%) i el passejar (amb un augment espectacular del 23%).

Cal destacar també que les activitats quotidianes s’han realitzat en entorns més propers a la residència.

Recuperació dels hàbits de mobilitat

L’EMEF 2020 també inclou informació de gran importància en la conjuntura actual de pandèmia per la COVID-19. Per una banda, destaca que aproximadament un 14% de la població creu que segur que no tornarà als hàbits de mobilitat d’abans de la pandèmia. Pel que fa a les mesures de seguretat que s’han aplicat al transport públic, el 63,8% de la població declara que l’ús obligatori de la mascareta és la mesura més efectiva contra la covid-19 en el transport públic.

Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner

EMEF_mesures_seguretat_2Es fa anualment des de l’any 2003 amb la intenció de conèixer els patrons generals de mobilitat de les persones residents de 16 anys i més, l’evolució d’aquests, les característiques especials, l’opinió i percepció que els residents tenen del transport i dels seus desplaçaments quotidians, entre d’altres. Tota aquesta informació, que és recollida telefònicament i en línia, permet orientar la planificació i la gestió, a curt i mig termini, del sistema de transport.

 

 

Totes les notícies