Obertes les inscripcions de la nova edició del Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans!

L’edició 2021-2022 ofereix un nou pla d’estudis amb una oferta formativa actualitzada per analitzar i transformar les ciutats en l’escenari de la reconstrucció postcovid

16/04/2021

Amb l’experiència de les 4 edicions anteriors, el Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans presenta ara una oferta formativa que la situa de ple en el nou context dels reptes que les ciutats hauran d’afrontar, a causa de la pandèmia. El programa actualitzat i repensat presenta les eines necessàries per analitzar i transformar les ciutats en l’escenari de la reconstrucció postcovid. Així doncs, el màster Metròpoli ofereix les eines analítiques i de gestió que permeten afrontar aquests nous reptes: la cohesió social i urbana, la gestió de la diversitat, les transicions ecològica i digital, la governança democràtica i participativa…

El Pla d’Estudis està orientat a enfortir trajectòries acadèmiques de recerca i també a dotar dels instruments més avançats als i les responsables de desenvolupar polítiques públiques.

Un dels seus trets característics és precisament és el d’oferir una formació que abasta, d’una banda, la investigació i l’anàlisi, i, de l’altra, la professionalització i la pràctica reflexiva, per tal d’oferir suport a l’agenda de polítiques públiques. A més, ho fa de la mà d’un equip excepcional de professorat que, de forma transversal i interdisciplinària, aborda la realitat metropolitana actual.

Qui l’impulsa?

Es tracta d’un Màster, propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i impulsat per l’IERMB (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona), com a espai d’articulació consolidat entre la recerca universitària i les polítiques públiques en l’àmbit metropolità.

Quants crèdits inclou?

El programa consta de 60 crèdits, que es realitzen al llarg de dos semestres, de 30 crèdits cadascun. Al llarg del primer semestre es cursen 5 mòduls obligatoris i, en el segon, 3 d’optatius i el Treball Final de Màster.

Quin és el seu calendari?

El Màster es desenvolupa, des del mes d’octubre de 2021, fins al mes de juny de 2022, en horari intensiu, de les 16 a les 20 hores, durant 3 sessions setmanals. L’idioma de les classes és el castellà.

Quina titulació atorga?

Aquest és un màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fruit de la col·laboració entre aquesta institució i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), i els títols que atorga són:

Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans

Certificat de Mòdul (en cas que es cursin mòduls de forma individual, ja que el programa ofereix aquesta possibilitat)

Com em puc inscriure?

Ho pots fer ja, a partir d’aquest moment i fins el 10 d’octubre, de forma online o presencial, seguint les instruccions que pots trobar en aquest enllaç.

Convocatòria de beques

L’IERMB fa extensiva l’oferta de beques de formació a totes aquelles persones interessades en cursar el Màster Metròpoli. A partir d’un finançament total de 7.920€, l’IERMB ofereix beques o ajuts a la matrícula que poden arribar a cobrir entre un 40% (1.584€) i un 100% (3.960€) de l’import de la mateixa. En funció del nombre, perfil i nivell acadèmic de les sol·licituds que es presentin a aquesta convocatòria, la resolució de la comissió avaluadora permetrà atorgar entre 2 i 5 beques.

Com puc sol·licitar una beca?

El requisit per poder optar a les beques, a més d’haver formalitzat la inscripció al Màster, és estar en possessió d’un títol universitari oficial, principalment en les àrees següents: geografia, sociologia, ciència política, gestió pública, economia, ciències ambientals, dret, antropologia, enginyeria i arquitectura, o equivalent. Aquest títol ha de ser espanyol o expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior o extracomunitari que faculti, al país expenedor del títol, per a l’accés als ensenyaments de màster.

En cas que el nombre de sol·licituds que es presentin a aquesta convocatòria i que compleixin amb els requisits establerts a la mateixa superi el nombre màxim de beques previstes, la comissió avaluadora procedirà a prioritzar els/les aspirants en funció del seu perfil i mèrits acadèmics, i, si ho considera pertinent, podrà optar per convocar-los/les a una entrevista.

Quan ho puc fer?

Les sol·licituds de beca es podran presentar des del dissabte 1 de maig fins diumenge 20 de juny de 2021, a l’adreça de correu electrònic info@institutmetropoli.cat, mitjançant un escrit dirigit a la coordinació del Màster, indicant les motivacions de la candidatura i adjuntant la documentació següent: títol universitari oficial, expedient acadèmic, currículum vitae, el DNI o Passaport i el justificant o resguard d’haver sol·licitat l’admissió a el Màster, que comporta l’abonament de la taxa corresponent.

Presentació de sol·licituds

En aquest enllaç podeu trobar la convocatòria de les beques

  • Hi trobaràs tota la informació del Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans a la pàgina web del Màster
  • Si vols rebre informació o tens dubtes, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través d’aquest formulari

Totes les notícies