Els llibres que han marcat els 40 anys de l’Institut Metròpoli

L'equip de l'Institut Metròpoli recomana els llibres que han marcat part de la història de la nostra institució. Bona lectura de Sant Jordi!

18/04/2024

Llibres editats per l’Institut Metròpoli i d’altres que no. Tots ells, triats perquè, d’una forma o altra formen part de la nostra trajectòria, dels 40 anys de la nostra història. A través de les diferents pestanyes, podreu accedir a les diferents temàtiques que us recomanem. Bona diada de Sant Jordi!

IM-Sant-Jordi-24

¿Vidas segregadas?. Reconstruir fraternidad. Coordinadors: Ricard Gomà i Ismael Blanco. Editorial: Tirant lo Blanch

Al llibre, s’analitzen esferes quotidianes de segregació i es proposa una “agenda de fraternitat” configurada per polítiques públiques i pràctiques col·lectives que articulin comunitats fortes amb mixtura social.

Cartografia-Sant-Jordi-24SIG: Sistemas de Información Geográfica. Autors: Javier Gutiérrez Puebla i Michael Gould. Editorial: Síntesis.

Aquest llibre, publicat, en la seva 1ª edició, l’any 1994, era un dels manuals bàsics d’introducció al SIG recomanat per la UB i UAB, a principis de segle XXI. 30 anys després continua sent recomanat.

Per a la Marta Andreu i Francesc Coll, tècnics SIG del Servei de Cartografia, va ser el seu primer contacte amb el món del SIG ara fa 14 i 20 anys respectivament i un dels elements que va fer que comencessin el seu interès en l’apassionant món del SIG.

Cohesio-social-Sant-Jordi-24Desigualdad social y segregación residencial, una relación compleja | Càritas. Autor: Sergio Porcel López. Editorial: Fundación FOESSA

Es tracta d’un estudi complet sobre com ha evolucionat l’estructura socioresidencial a la metròpoli de Barcelona des de la restauració democràtica fins a la crisi financera. El llibre mostra com aquesta evolució no s’ajusta exactament ni amb el model teòric de Ciutat Dual (Dual City), ni amb el de Ciutat Cuarteada (Quartered City). En aquest sentit, Barcelona es perfila com un cas paradigmàtic de la complexitat que caracteritza la relació entre la desigualtat social i la segregació residencial socioeconòmica. Escollim aquest llibre perquè conté un gran desplegament analític de la sèrie històrica de dades de la coneguda com a “Enquesta Metropolitana”, espina dorsal de la producció de dades de l’àrea de cohesió social i urbana, i perquè inclou una síntesi molt representativa de les línies de recerca que es desenvolupen actualment des de l’àrea.

Convivencia-Sant-Jordi-24L’equip de Convivència i Seguretat urbana us proposa dos llibres que il·lustren el camí traçat, des dels primers estudis de victimització i seguretat a casa nostra a partir de la contribució de Juli Sabaté, en l’Enquesta de Victimització l’Àrea Metropolitana de Barcelona, fins al reconeixement internacional d’aquesta enquesta com a font d’informació clau per a l’anàlisi de la delinqüència i la seguretat urbana, amb el capítol de Marta Murria, Cristina Sobrino i José María López-Riba a The Crime Data Handbook.

L’Enquesta de victimització de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana, vint-i-dos anys. Una proposta d’anàlisi de la seguretat urbana des de l’administració local. Autor: Juli Sabaté Delgado. Editorial: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

The Crime Data Handbook. Autor/a: Laura Huey i David Buil-Gil (eds), amb un capítol de Marta Murrià, Cristina Sobrino i José Maria López Riba (Local Safety and Victimization Surveys as a Data Source for Evidence-Based Prevention Policies). Editorial: Bristol University Press.

drets-socials-Sant-Jordi-24Qui dorm al carrer?: Una investigació social i ciutadana sobre les persones sense sostre. Autors/es: Pedro Cabrera, María José Rubio-Martín i Jaume Blasco. Publicat l’any 2008 per la Fundació Un Sol Món.

L’any 2008 es va realitzar el primer recompte de persones sense llar a la ciutat de Barcelona, que va donar lloc a aquesta publicació. És un document fundacional d’un fenomen, el sensellarisme de carrer, que no era invisible però sí ignorat. El professor Pedro Cabrera, un dels pioners en l’estudi de l’exclusió social, va coordinar aquest estudi impulsat per la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona. L’any 2024, un dels temes d’anàlisi prioritaris de l’Àrea de Drets Socials i Polítiques Públiques és l’exclusió residencial.

governança-Sant-Jordi-24Governança metropolitana. Revista Papers 61. Editorial: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 2018.

 El monogràfic sobre governança metropolitana de la revista Papers 61 (2018) va posar les bases de moltes de les recerques que hem anat desenvolupant aquests últims anys a l’equip, en relació amb la perspectiva comparada metropolitana, les geografies institucionals, la qualitat democràtica, les diferents formes de planificació o l’impuls a noves polítiques metropolitanes.

Infancia-Sant-Jordi-24Agenda dels Infants. Segona edició

Des de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona destaquen les dues edicions d’aquesta publicació, realitzada per l’equip. La 1a edició per la novetat de tenir la veu dels infants recollida en un document i amb un procés molt robust.

I sobretot la 2a edició perquè es consolida l’escolta i la participació de la Infància.

mobilitat-sant-jordi-24 La mobilitat de les persones a la regió metropolitana de Barcelona. Revista Papers, 38. Pàgina 9-27. Autor: Joan López. Editorial: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 2003.

En aquest text de l’any 2003, el Joan López feia una anàlisi molt aclaridora de les dinàmiques de mobilitat quotidiana experimentades a l’RMB. Introduïa conceptes fins aleshores menys estudiats, com les externalitats de la mobilitat privada motoritzada. El text, que fou contemporani a tramitació de l’actual Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya, plantejava diversos instruments (gestió, informació, planejament-regulació a escala territorial i urbanística, marcs econòmic-fiscal i legal sancionador…), els quals són encara plenament vàlids en l’actualitat.

Sostenibilitat-Sant-Jordi-24

Ciutats enfront de l’emergència climàtica: Claus per una transició justa. Revista Papers 65. Editores: Mar Satorras, Laura Calvet-Mir, Elena Domene. Editorial: IERMB

Papers 65 reflexiona sobre les implicacions de l’acció climàtica urbana desplegada fins al moment i les possibilitats de futur. El repte de la transició climàtica és majúscul, ja que cal una acció efectiva que sigui ràpida, ambiciosa i d’ample abast; però alhora és prioritari plantejar solucions climàtiques justes i situades en cada context. Aquest número agrupa treballs que posen el focus en les injustícies socials i ambientals que pot comportar aquesta transició en el context de les àrees urbanes, així com les possibles oportunitats emergents, per tal de fomentar així transicions climàtiques justes que siguin veritablement transformadores.

Treball-camp-sant-jordi-24Generic Statistical Business Process Model. GSBPM. Editorial: Modernstats

Les estadístiques oficials resulten de la producció de les oficines estadístiques oficials i d’altres organismes que, com l’Institut Metròpoli, són designats per elaborar i difondre dades fonamentals pels sistemes d’informació de les societats democràtiques, ja que ajuden a entendre i també a prendre decisions sobre la població, la societat, l’economia i el medi ambient.

Coincidint amb el 30è aniversari, des que la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides (CES) adoptés els Principis Fonamentals de l’Estadística Oficial, volem aprofitar l’ocasió i compartir amb vosaltres els models ModernStats, desenvolupats sota el paraigua de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa (UNECE). La seva intenció és donar suport i definir els estàndards de la producció d’estadístiques oficials: des dels mètodes de recollida, tractament i emmagatzematge de dades fins a les formes en què es difonen, es comuniquen i s’utilitzen.

Descobreix el valor del treball de camp i el futur de la informació estadística!

Totes les notícies