Busquem tècnic/a superior en drets socials i polítiques públiques

Us hi podeu presentar fins al pròxim 28 de febrer de 2024

15/02/2024

oferta-drets-socialsL’Institut Metròpoli vol incorporar un/a tècnic/a superior en drets socials i polítiques públiques. La seva funció serà desenvolupar una sèrie de línies de recerca de caràcter social, centrades preferentment en el tractament i anàlisi de determinats aspectes de pobresa urbana i estratègies per a la inclusió social. Aquest projecte és impulsat i coordinat per l’Ajuntament de Barcelona, i es desenvoluparà en seu municipal.

S’ofereix un contracte laboral de caràcter indefinit, associat a activitats científic-tècniques, amb dedicació completa (35 hores setmanals). L’horari de referència és de les 8 a les 15 hores, de dilluns a divendres, gaudint de flexibilitat horària per facilitar la conciliació, sempre que es respectin les necessitats del servei. Igualment, existeix la possibilitat d’acollir-se a un programa de teletreball de fins al 50% de la jornada laboral.

La data d’inici prevista és el 2 d’abril de 2024. Podeu consultar aquí tots els detalls de l’oferta.

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura a través de la pàgina web de l’Institut Metròpoli, en l’apartat d’Ofertes de Treball de l’Institut Metròpoli, omplint el formulari de sol·licitud i adjuntant un curriculum vitae en format lliure. És molt important omplir tots els camps que integren el formulari electrònic.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de febrer de 2024.