Fins a un 40,5% dels desplaçaments en vehicle privat podrien realitzar-se en un temps competitiu en bici, transport públic o caminant

En aquest article de "Recerca per transformar", l'anuari metropolità del 2023, l'equip de mobilitat de l'Institut Metropòli parla sobre el potencial del canvi modal cap a una mobilitat més sostenible

15/03/2024

✍ Xavier Bach Coma, Joan Checa Rius, Núria Pérez Sans, Paolo Chevalier i Núria Ruiz Forés

Quin és el potencial de canvi modal cap a modes més sostenibles? Quines barreres d’aquest tipus de transport limiten la possibilitat d’aquest traspàs modal? Aquest traspàs modificaria la composició social predominant de les persones usuàries de cada mode? L’article “El potencial del canvi modal del vehicle privat i de les seves implicacions a la metròpoli” publicat per l’equip de mobilitat de l’Institut Metròpoli, dins la publicació col·lectiva “Recerca urbana per transformar“dona resposta a totes aquestes preguntes.

El text compara el temps declarat en vehicle privat a l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF 21) i el temps alternatiu a peu, en bici i transport públic, calculat amb APIs Google Distance Matrix i Calculateur. Amb aquesta informació, es fa una estimació dels viatges en vehicle privat que es podrien fer en un mode sostenible amb temps competitiu.

01-metodologia-canvi-modal

Els resultats mostren que fins un 40,5% dels desplaçaments en vehicle privat podrien realitzar-se en un temps competitiu en bici, transport públic o caminant. En un entorn metropolità, la bicicleta elèctrica seria el mitjà amb major potencial captació de desplaçaments que actualment es fan en vehicle privat.

02-potencial-maxim-canvi-modal

A l’escenari de potencial màxim de canvi modal a l’àmbit de l’àrea metropolitana i considerant exclusivament els temps de viatge, el vehicle privat podria passar del 31% al 21% de quota modal.


03- quota-escenari-canvi-mocal

Més enllà de cost temporal, hi ha altres elements que limiten el canvi modal (compres, edat, horaris nocturns, discapacitats, acompanyar persones, preferències…). Les polítiques públiques haurien d’abordar aquestes qüestions si no es vol que continuïn sent un element constrenyedor.


El canvi modal podria reduir la bretxa de gènere tant per als desplaçaments en bicicleta com per al transport públic, però aguditzaria aquesta bretxa per al cas dels conductors de cotxe i moto.05-variacio-sociodemografic-canvi-modalAquesta investigació permet establir escenaris teòrics màxims de canvi modal, i estimar objectius realistes pel futur Pla Metropolità de Mobilitat Urbana.