El nombre de llocs de treball, en màxims històrics, a la metròpoli de Barcelona

El Flaix Econòmic del 4t trimestre de 2023 mostra que l’ocupació supera, en un 7% els valors del 2019

15/03/2024

El nombre de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social del règim general i autònoms) als municipis de l’AMB ha crescut un 2,2% interanual el quart trimestre del 2023, fins a les 1.855.656 persones, i ha superat en un 7% els valors del 2019.

La majoria dels sectors han creat ocupació, especialment sanitat i serveis socials (3,8%) i transport i comunicacions (3,5%). La resta de sectors han crescut entre l’1% i el 3%, excepte comerç, restauració i hoteleria que s’ha estancat (-0,1%) i l’agricultura que disminueix (-2,2%).treballadors-afiliats-BCN

Major disminució dels contractes temporals que dels indefinits

El nombre de contractes registrats als municipis de l’AMB el 2023 ha disminuït un 11,9% interanual fins a assolir 1.229.789 contractes. La reducció de contractes ha afectat més els contractes temporals (-16,1%) que als indefinits (-5,6%). Arran de la reforma laboral de 2022, el pes dels contractes temporals sobre el total de contractes l’any 2023 ha disminuït fins a assolir el 57%. Tot i la disminució del pes dels contractes temporals, cal destacar que el 33,7% dels contractes tenen una durada de com a màxim un mes.

contractes-durada-contracte-BCN

Augment de l’atur

D’altra banda, l’atur registrat als municipis de l’AMB ha augmentat un 1,3% interanual el quart trimestre del 2023, fins a assolir les 138.365 persones. L’increment de l’atur ha afectat de forma similar homes (1,2%) i dones (1,4%). Per edats l’augment ha estat més rellevant en el grup de 20 a 24 anys (8,9%) i en el de 25 a 29 anys (5,8%). Per grans sectors, els que més han augmentat l’atur són els serveis (1,7%) i la construcció (0,9%), mentre que ha disminuït a la indústria (-5,7%) i l’agricultura (-3,8%).aturats-sexe-edat-BCN-23

Augmenta la matriculació en FP

La matriculació en FP als municipis de l’AMB per al curs 22-23 ha estat de 65.454 persones, (10% superior al curs passat). Les famílies professionals més cursades han estat sanitat (18,7%), informàtica i comunicació (14,6%) i serveis socioculturals i a la comunitat (10,3%).

FP-familia-professional-BCN-23

Augmenta el salari nominal, però disminueix el salari real

El salari mitjà anual dels treballadors dels 14 municipis de més de 40.000 habitants de l’AMB l’any 2022 va incrementar un 4% interanual fins als 31.869 euros. Però si es descompta la inflació, disminueix un 3% interanual fins als 29.614 euros. El salari mitjà anual dels homes als municipis de l’AMB va ser de 34.866 euros, mentre que el de les dones va ser de 28.714 euros. Per tant, la bretxa salarial ha estat del 17,6% (les dones van cobrar de mitjana 6.152 euros menys que els homes).

alaris-mitjans-BCN-23

Les exportacions de 2023 creixen un 7% fins als 78.627 M€

La província de Barcelona ha exportat béns per valor de 78.627 milions d’euros durant el 2023 (el 78% del total de Catalunya), un 7% més que l’any anterior, assolint el valor més alt de la sèrie històrica. Pel que fa a les importacions, han disminuït un 2%, fins a assolir els 86.247 milions d’euros.

Més de la meitat de les exportacions i les importacions han provingut o s’han destinat als països de la UE-15; el principal sector exportador i importador ha estat el de productes químics (31% de les exportacions i 25% de les importacions).

exportacions-BCN-23

El nombre de turistes puja fins als 12,9 milions el 2023, un 1% més que l’any 2019

El turisme de la província de Barcelona ha crescut fins a assolir els 12,9 milions de viatgers l’any 2023. Amb aquest resultat ha recuperat i superat el turisme d’abans de la pandèmia, ja que el nombre de viatgers se situa un 1% per sobre del 2019.

Pel que fa a les infraestructures, l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha rebut 49,8 milions de passatgers el 2023 (el 5% menys que el 2019). Per altra banda, el port de Barcelona ha superat els valors previs a la pandèmia, ja que ha rebut 5,3 milions de passatgers, superant en un 15% els valors de 2019.turisme-BCN-23