Les dones són minoritàries en els desplaçaments en bicicleta a la metròpoli: només representen el 28% del total d’usuaris

Com és la mobilitat de les dones en bici? Per què la utilitzen? Com valoren l’experiència de viatge? Aquest estudi analitza el perfil de la dona usuària de la bicicleta a la metròpoli de Barcelona

06/03/2024

Les dones representen el 28% del total d’usuaris de la bicicleta a la metròpoli de Barcelona. L’estudi “La mobilitat quotidiana en bicicleta a la metròpoli de Barcelona: una mirada des de l’òptica de les dones”, realitzat per l’Institut Metròpoli per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), analitza les diferències en l’ús de la bici pels desplaçaments quotidians entre homes i dones, les barreres que impedeixen que les dones utilitzin la bicicleta i quina predisposició tenen per utilitzar-la.

Diferències entre les dones i els homes que usen la bicicleta

El perfil més comú d’un usuari de la bici és un home, actiu ocupat, d’uns 40 anys i de renda mitjana-alta. No hi ha diferències substancials en el perfil sociodemogràfic (situació laboral, edat o renda) segons sexe. Això fa que el percentatge de desplaçaments feina/estudis entre homes i dones s’iguali, si bé les dones, fan més desplaçaments en bici ineludibles o per cures (acompanyar persones, compres quotidianes…).

dones-biciAixí doncs, les dones fan més desplaçaments urbans (distàncies més curtes, més autocontenció), però el temps de viatge és similar. Desplaçaments urbans i comportaments de circulació més prudents, poden ser la raó que ho explica, ja que la velocitat mitjana és de 9,1 km/h dels homes versus els 6,6 km/h de les dones.

Perfil de les dones entrevistades

Malgrat que les franges d’edat de les dones entrevistades no varien, s’observen diferències entre les dones que pedalen i les que no: grau d’ocupació superior, nivell d’estudis més elevat, més persones a càrrec, més tinença del permís de conduir i menys dificultats en la mobilitat.

Perfil de les usuàries de la bicicleta

Les usuàries entrevistades són fidels a la bicicleta (65% fan un ús diari) i valoren l’experiència de forma positiva (8,6/10). La salut, la sostenibilitat, la velocitat, la comoditat i autonomia són els principals motius de l’ús freqüent de la bici.

La majoria d’elements que caracteritzen la infraestructura ciclista es consideren importants, destacant la seguretat i l’estat i manteniment de la infraestructura (aspectes que no arriben al notable pel que fa a la satisfacció).

Els carrils bici a la calçada i les vies ciclistes separades de la calçada són les més utilitzades per les dones i alhora, obtenen les puntuacions més elevades pel que fa a la satisfacció d’ús. Es constata la importància a poder circular per una via segregada del trànsit motoritzat.dones-biciD’altra banda, el 35% de les dones ciclistes han patit algun tipus d’assetjament. Principalment de tipus verbal o gestual i amb algun tipus d’afectació emocional, física o amb canvis de conducta en la mobilitat.

dones-bici-assetjament

Perfil de les no usuàries de la bicicleta

Els motius principals per no utilitzar la bicicleta són la preferència x utilitzar el transport públic o caminar (amb menys intensitat que la preferència pel vehicle privat) i pels tipus de recorreguts (massa lluny/a prop o orografia).

dones-bici-motius-no-usSi bé, no és el principal motiu per no anar en bici, hi ha un 8% de respostes relacionades amb la inseguretat. Entre les dones que ho responen, la por a caure o patir un accident amb un vehicle motoritzat i l’assetjament viari per part d’altres vehicles, són els principals aspectes que fan sentir inseguretat.

dones-bici-inseguretatRespecte a la predisposició a l’ús de la bicicleta, la meitat de les dones no usuàries estan predisposades a utilitzar-la. Les millores en la infraestructura ciclista i millor disponibilitat d’aparcament en origen i destinació són els principals elements que ajudarien.

dones-bici-elements-ajuden-usL’estudi, realitzat per l’àrea de mobilitat de l’Institut Metròpoli, ha permès ampliar el coneixement sobre aquesta realitat a la metròpoli de Barcelona. Es recomana que les polítiques de promoció de la bicicleta integrin progressivament aquesta dimensió de gènere, contribuint a una mobilitat més saludable i justa socialment.