Go back to publications

Bruce Katz. Ciutats en xarxa i lideratge urbà enfront dels reptes globals – Barcelona Metròpolis (2022)

Authors:

  • Roger Barres (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Publication date:
07/2022

Resume:

Bruce Katz es defineix com un urbanista interdisciplinari, i és un gran defensor del potencial resolutiu de les ciutats davant els reptes globals actuals. Classificat pel seu pensament com a optimista urbà, defensa les capacitats de les ciutats per obrir-se camí en l’escenari de crisis que ell anomena “el nou desordre”: pragmatisme, transversalitat, cooperació i orientació cap a l’acció.

Llegeix l’article

Publicat a Barcelona Metròpolis, el mes de juliol de 2022

Bruce Katz. Ciutats en xarxa i lideratge urbà enfront dels reptes globals