Go back to publications

Mobilitat i exclusió social: un nou repte per a les administracions locals

Authors:

  • Àngel Cebollada i Carme Miralles-Guasch

Publication date:
11/2004

Pages:
45

Resume:

El treball es proposa fer aflorir la relació entre mobilitat i exclusió social, rellegint la mobilitat a partir de la implicació social de cada mitjà de transport i de l’abast territorial de la seva oferta.

Editorial: Diputació de Barcelona
Lloc d’edició: Barcelona
Any d’edició: 2004
Dipòsit Legal: B-45561-2004

En la següent URL trobareu el text sencer de la publicació:

http://www.diba.es/innovacio/fitxers/Sintesi9.pdf