Go back to publications

Ciudad postindustrial y dinámicas socio-residenciales en España: un análisis comparativo de cinco metrópolis

  • Sergio Porcel López (Institut Metròpoli)
  • Fernando Antón Alonso (Institut Metròpoli)

 

Publication date:  2020

Aquesta recerca estudia l’evolució de les principals metròpolis espanyoles partint del model teòric Quartered City i dels efectes socio-residencials de la globalització i la desindustrialització en les grans ciutats. Els objectius són constatar una creixent fragmentació i polarització de l’estructura socio-residencial i si aquests processos estan associats a factors vinculats amb la desindustrialització i la globalització, però també amb altres factors demogràfics, geogràfics i de l’impacte de la crisi de 2008. Els resultats confirmen un augment de la fragmentació urbana i de la polarització socio-residencial en la majoria de metròpolis estudiades.

Academic article link: 
https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/29092

Porcel López, S., & Antón Alonso, F. (2020). Ciudad postindustrial y dinámicas socio-residenciales en España: un análisis comparativo de cinco metrópolis. Scripta Nova, 24(649), https://doi.org/10.1344/sn2020.24.29092