Go back to publications

Factors associats als tipus de cures domiciliàries de les persones en situació de dependència funcional a Barcelona

Authors:

  • Albert Julià Cano (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

 

Year: 2021

Julià Cano, A. (2021). Factors associats als tipus de cures domiciliàries de les persones en situació de dependència funcional a Barcelona. Arxiu d’Etnografia de Catalunya, n.º 22, 2021, 19-41., https://doi.org/10.17345/aec22.19-41