Go back to publications

Factors associats als tipus de cures domiciliàries de les persones en situació de dependència funcional a Barcelona

  • Albert Julià Cano (Institut Metròpoli)

 

Publication date:  2021

Academic article link: 
https://revistes.urv.cat/index.php/aec/article/view/3103

Julià Cano, A. (2021). Factors associats als tipus de cures domiciliàries de les persones en situació de dependència funcional a Barcelona. Arxiu d’Etnografia de Catalunya, n.º 22, 2021, 19-41., https://doi.org/10.17345/aec22.19-41