Tornar a publicacions

Els determinants socials de l’ocupació i l’activitat

Títol de la revista o publicació: 

Autors: 

  • Joan M. Mussons, Jordi Perdiguero (dirs.)
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Any: 2008

Pàgines: 125

ISBN: 978-84-9803-296-3

Aquesta publicació és un anàlisi dels factors que condicionen la força de treball de la província de Barcelona. Aquest anàlisi s’ha fet a partir de l’estudi dels àmbits vitals de la població (situació econòmica de la família, formació, treball, salut, percepció i ús del territori, etc.), vists des d’una doble vessant: els efectes de la situació social de les persones sobre la seva probabilitat de tenir treball, i les circumstàncies socials i la qualitat de vida que la seva situació laboral comporta.

L’estudi s’emmarca en la serie d’exploracions monogràfiques que la Diputació de Barcelona realitza de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya que realitza l’IERMB.

Editorial: Diputació de Barcelona
Lloc d’edició: Barcelona
Any d’edició: 2008
Col·lecció: Documents de Treball, serie Desenvolupament Econòmic, 6

http://www1.diba.cat/llibreria/lstDetall_Publicacions.asp?Opener=Diputacio&ID=42574