Tornar a publicacions

La dotació i la inversió pública en infraestructures a la província de Barcelona, 1991-2002

Títol de la revista o publicació: 

Autors: 

Anaís Tarragó i Joan M Mussons


  Any: 2007

  Pàgines: 155

  ISBN: 84-9803-134-6

  En aquest treball s’analitza la dotació i la inversió pública en infraestructures a la província de Barcelona per al període 1991-2002. Com que ofereix dades comparades amb altres territoris de l’Estat, aquest estudi permet analitzar les característiques de la distribució territorial d’aquestes recursos i aportar dades al debat sobre el dèficit acumulat d’inversions de l’Administració central a Catalunya.

  Col·lecció: Elements de debat territorial; 25
  Editorial/s: Diputación de Barcelona
  Lloc d’edició: Barcelona
  Any d’edició: 2006
  Dipòsito Legal: B-48173-2006

  En la següent URL trobareu el text completo de la publicació:

  http://www.diba.es/pdfs/elements25.pdf