Repensar la metròpoli: noves claus per a un projecte col.lectiu. Anuari metropolità de Barcelona 2016

Abril 2016

Autors:

Sandra Aguilera
Marta Andreu
Fernando Antón-Alonso
Francesc Coll
Elena Domene
Carles Donat
Marc Fíguls
Vitorio Galletto
Marta García-Sierra
Ricard Gomà
Carlos González
Joan Marull
Marta Murrià
Lara Navarro-Varas
Maite Pérez
Núria Pérez
Sergio Porcel
Núria Ruiz
Marc Vila

Descripció:

La intenció d’aquesta publicació és oferir noves reflexions que són fruit de les recerques més recents dutes a terme al llarg de l’any 2016 pels equips de l’IERMB que han estat treballant en l’anàlisi de les dinàmiques urbanes, socioeconòmiques i ambientals que configuren la realitat metropolitana avui.

“Repensar la metròpoli” vol presentar i oferir a la comunitat els trets més estratègics i emergents de la nova agenda metropolitana de recerca. Ho fa per mitjà de dotze articles que dibuixen un itinerari per paisatges metropolitans diversos i alhora interconnectats.

Editorial: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Lloc d'edició: Bellaterra

Any: 2017

Pàgines: 249

ISBN: 978-84-92940-26-4

[Descarregar document]