Tornar a publicacions

Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 1990

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 1 - Informe General: Aspectes demogràfics i característiques familiars i relacionals

Descripció: Febrer 1992

Pàgines: 150

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-13-1

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 2 - Informe General: Treball, condicions econòmiques i formes de consum

Descripció: Maig 1992

Pàgines: 168

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-14-X

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 3 - Informe General: Característiques de l'habitatge, la mobilitat i la percepció del territori

Descripció: Maig 1992

Pàgines: 166

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-15-8

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 4 - Informe General: Educació, llengua i hàbits culturals

Descripció: Febrer 1992

Pàgines: 213

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-16-6

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població.Vol. 5 - Informe General: Grups i classes socials a la Regió Metropolitana de Barcelona

Descripció: Desembre 1992

Pàgines: 157

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-18-

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 6 - Sèrie Monogràfics. Les condicions de vida de les dones a la ciutat de Barcelona

Descripció: Novembre 1992

Pàgines: 154

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-19-0

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 7 - Sèrie Monogràfics. Les condicions de vida de la població vella de la Regió Metropolitana de Barcelona

Descripció: Abril 1993

Pàgines: 98

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-20-4

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 8 - Sèrie Monogràfics. L'espai de vida dels habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona

Descripció: Juny 1993

Pàgines: 128

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-21-2

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 9 - Sèrie Monogràfics. Territori i realitat social: les zones sòcio-demogràfiques de la RMB

Descripció: Agost 1993

Pàgines: 141

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-22-0

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 10 - Sèrie Dades Bàsiques. Regió Metropolitana i Barcelona.

Descripció: Març 1993

Informe específic amb les Dades estadístiques bàsiques de l'Enquesta de la Regió Metropolitana 1985-1990: Regió Metropolitana de Barcelona, antiga Corporació Metropolitana de Barcelona i municipi de Barcelona.

Pàgines: 98

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-23-9

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 11 - Sèrie Dades Bàsiques. Comarques.

Descripció: Setembre 1993

Informe específic amb les Dades estadístiques bàsiques de l'Enquesta de la Regió Metropolitana 1990: Comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Pàgines: 89

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-24-7

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 12 - Sèrie Dades Bàsiques. Districtes de Barcelona.

Descripció: Gener 1994

Pàgines: 100

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-25-5

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 13 - Sèrie Comarques. El Baix Llobregat.

Descripció: Maig 1993

Informe específic sobre les Condicions de vida i hàbits de la població del Baix Llobregat.

Pàgines: 256

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-26-3

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 14 - Sèrie Comarques. El Maresme.

Descripció: Desembre 1993

Informe específic sobre les Condicions de vida i hàbits de la població del Maresme.

Pàgines: 133

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-27-1

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 15 - Sèrie Comarques. El Vallès Occidental.

Descripció: Desembre 1993

Informe específic sobre les Condicions de vida i hàbits de la població del Vallès Occidental

Pàgines: 248

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-28-X

ENQUESTA DE LA REGIÓ METROPOLITANA 1990. Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Vol. 16 - Sèrie Comarques. El Vallès Oriental.

Descripció: Març 1994

Informe específic sobre les Condicions de vida i hàbits de la població del Vallès Oriental

Pàgines: 125

Preu: 19.11

ISBN: 84-88068-29-8