Tornar als estudis

Avaluació de xarxes de governança i polítiques metropolitanes

Any de realització: 2022

Equip: Marc Martí-Costa, Roger Barres

Institució: AMB

L’objectiu general  projecte és elaborar una eina metodològica de seguiment i avaluació per als espais de referència (xarxes de governança) de les missions vinculades al pla estratègic Compromís Metropolità 2030. Per a fer-ho, s’ha seleccionat l’espai de referència de la missió Habitatge adequat, la Xarxa Metropolitana d’Inclusió Residencial (en endavant XMIR).

A través de l’anàlisi de la XMIR com a xarxa de governança es vol avançar en la comprensió del seu funcionament en termes de rendiment i efectivitat, així com les seves perspectives d’evolució.

Avaluació de xarxes de governança i polítiques metropolitanes