Tornar als estudis

Avançant en la transformació digital de l’administració: Factors, dimensions i indicadors

Any de realització: 2022

Equip: Marc Martí-Costa, Andreu Termes

Institució: Escola d’Administració Pública de Catalunya

Aquest informe analitza els elements teòrics i pràctics que caracteritzen el govern i les polítiques de digitalització de l’administració, en particular en relació a l’Observatori de l’Administració Digital de la Generalitat de Catalunya.

Per fer-ho, revisa l’agenda de la digitalització (europea, espanyola, catalana); compara els sistemes d’indicadors internacionals relatius a la digitalització de l’administració (de Nacions Unides, o la Unió Europea -fonamentalment); estudia els observatoris públics de digitalització estatals, autonòmics, i catalans; i analitza el sistema d’indicadors actuals de l’Observatori en relació a la seva comparabilitat, coherència,  adequació, fiabilitat i validesa.

L’objectiu general del projecte és el d’elaborar recomanacions per la millora de l’Observatori en el marc de l’Estratègia de Digitalització de la Generalitat de Catalunya.

Avançant en la transformació digital de l’administració: Factors, dimensions i indicadors