Tornar als estudis

Base de dades georeferenciada d’equipaments de l’AMB (1ª Fase)

Any de realització: 2014-2015

Equip: Francesc Coll, Marc Vila, Jaume Clapés

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Els objectius del present treball són: identificar i delimitar els equipaments existents dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exclosa la ciutat de Barcelona;  recollir informació sobre els equipaments tant pel que fa a les característiques del servei com urbanístiques; i identificar les reserves de sòl per a equipaments i recollir les seves característiques urbanístiques.