Tornar als estudis

Eines per visualitzar la pobresa hídrica i energètica a l’àrea metropolitana de Barcelona

Any de realització: 2019

Equip: Elena Domene, Marta Garcia, Xavier Garcia, Francesc Coll i Manel Pons

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal del projecte per l’any 2019 és de sistematitzar la recollida i l’anàlisi de dades sobre indicadors de pobresa hídrica i energètica en l’àmbit metropolità, per poder proporcionar una diagnosi contínua de l’evolució i distribució socioespacial d’aquestes situacions. Més especificament es poden resumir en aquests punts:

  1. Identificació dels indicadors de pobresa hídrica i energètica
  2. Càlcul dels indicadors de pobresa hídrica i energètica i adaptació a l’escala metropolitana
  3. Mapatge de les situacions de pobresa hídrica
  4. Anàlisi socioespacials de les situacions de pobresa hídrica
  5. Anàlisi del impacte de les diferents iniciatives implementades per pal·liar aquesta situació en els grups més afectats

 

Us podeu descarregar el document en aquest enllaç.