Tornar als estudis

Enquesta de Victimització de l’AMB (EVAMB), 2023. Informe monogràfic sobre transport públic

Any de realització: 2023

Equip: Marta Murrià Sangenís, Cristina Sobrino Garcés Jose Maria López-Riba

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB) és un estudi anual que té com a objectiu principal recollir informació sobre l’exposició de la població a les manifestacions quotidianes de la delinqüència i sobre el nivell de seguretat als barris i als municipis metropolitans. L’informe monogràfic sobre victimització i seguretat al transport públic analitza la prevalença i les característiques de les victimitzacions que es produeixen en parades, estacions i vehicles de transport públic, el perfil de les víctimes, horari dels fets, així com la percepció de seguretat durant els desplaçaments en aquest mode de transport.

Descarregeu: