Tornar als estudis

La mobilitat per motiu de feina a la província de Barcelona

Any de realització: 2021

Equip: Autors/es: Maite Pérez (direcció), Núria Pérez Sans i Samuel Nel·lo Deakin

Equip de suport tècnic: Maria Pruna Bassa

Institució: ATM

L’informe ofereix una visió actual de conjunt sobre la mobilitat quotidiana per motiu de feina a la província de Barcelona, emmarcada en l’actual context normatiu i legal relatiu a impulsar la sostenibilitat i la gestió d’aquest tipus de desplaçaments. D’entre les conclusions, l’estudi constata un increment de l’ús del vehicle privat per anar a la feina que arriba per primera vegada al 60% l’any 2020 a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Descarregueu:

L’informe La mobilitat per motiu de feina a la província de Barcelona. Patrons de mobilitat i elements explicatius.