Tornar als estudis

Suport al desenvolupament d’una governança en xarxa a la regió metropolitana. El cas de l’Espai de governança de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona

Any de realització: 2023

Equip: Marc Martí-Costa (Dir.) i Noel Sotelo

Institució: AMB i PEMB

El 24 de maig del 2022, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va obrir una convocatòria per subvencionar projectes en el marc d’un Programa integral de barris per a la millora de rendes (PIBMR). La resolució de la convocatòria va ser el 28 de novembre del 2022 i va suposar el finançament de 20 projectes en 14 municipis metropolitans.

En aquest estudi es descriuen les diferents modalitats d’avaluacions (de disseny o planificació, d’implementació, i d’impacte), i posa de relleu la necessitat de millorar l’avaluació continuada en la fase actual del Programa.

Així, en primer lloc, s’aprofundeix específicament amb els indicadors proposats pels municipis per justificar la intervenció i fer seguiment i avaluació dels projectes.  A partir d’uns criteris de qualitat en relació a la robustesa metodològica, la sostenibilitat i la capacitat informativa, s’ha analitzat la seva qualitat i la pertinença dels indicadors proposats. Les conclusions assenyalen que tot i la diversitat d’accions existent, aquesta no justifica la disparitat de indicadors utilitzats. També s’ha trobat que molts indicadors no son ni bondadosos ni adequats, sense entrar ja en si realment aquests indicadors seran calculats i utilitzats pels propis equips municipals. A l’hora, es posa de manifest que amb els indicadors proposats no és possible fer un mínim seguiment conjunt del programa com a tal, més enllà de l’execució pressupostària.

Davant aquestes constatacions, l’estudi proposa un sistema de seguiment al PIBMR dins d’una lògica d’avaluació continuada de la implementació. Un sistema que sigui útil per fer una recollida sistemàtica de les accions per part dels Ajuntaments, però que també tingui una lògica agregativa -en accions, projectes i programes- que doni compte de l’evolució dels projectes municipals al llarg del temps i del conjunt del programa metropolità.

Descarregeu: