Tornar als estudis

El valor de les solucions metropolitanes

Any de realització: 2023

Equip:  Marc Martí-Costa (dir.), Cecilia Conde

Institució:  Àrea Metropolitana de Barcelona

A l’octubre de 2022, l’Àrea Metropolitana de Barcelona va organitzar el congrés internacional MetroSolutions, que va impulsar la conceptualització de “solucions metropolitanes”. Al maig de 2023, en el marc del congrés ONU-Habitat, es va organitzar un taller específic sobre conceptualització i característiques de les solucions metropolitanes, reforçant així aquest concepte que, posteriorment, va ser objecte de debat en l’assemblea general d’aquesta organització celebrada a Nairobi al juny de 2023. És important destacar que en aquesta assemblea es va decidir la inclusió d’un paràgraf relatiu a la dimensió metropolitana en la resolució sobre “Localització del Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

Aquest estudi té l’objectiu de contribuir al coneixement generat al voltant del concepte solucions metropolitanes. Profunditza i complementa la definició d’aquest concepte, a partir d’aportacions acadèmiques des de diferents disciplines. A partir d’aquesta revisió, l’estudi fa una proposta concreta a la literatura acadèmica: es suggereixen cinc criteris que permeten determinar quan realment una solució pot tenir més sentit desenvolupar-la a nivell metropolità. Aquestes criteris són:

 1. Quan promouen la cooperació entre actors de diferents jurisdiccions locals per solucionar reptes conjunts
  • Les solucions metropolitanes aborden alguns dels problemes de fragmentació institucional en l’àrea urbana existents? Fomenten la confiança entre els municipis de l’àrea urbana i altres actors? Reforcen les estructures de cooperació metropolitana existents?
 2. Quan faciliten les economies d’aglomeració 
  • Les solucions reconeixen els beneficis de les economies d’aglomeració i les fomenten? Tenen en compte les possibles deseconomies d’aglomeració i les limiten?
 3. Quan produeixen millores en la prestació de serveis públics
  • Les solucions a nivell metropolità milloren les economies d’escala o la coordinació dels diferents serveis municipals?
 4. Quan promouen la justícia social i ambiental en el conjunt de l’àrea metropolitana 
  • Les solucions tenen en compte els seus efectes en termes de justícia social i ambiental? Desenvolupen mecanismes per limitar els processos de segregació, gentrificació, desigualtat urbana i injustícia ambiental?
 1. Quan milloren l’eficiència i la circularitat del metabolisme urbà 
  • Les solucions incorporen una visió metabòlica de l’àrea metropolitana? Possibiliten una disminució de la necessitat de recursos i milloren la seva circularitat dins el propi sistema urbà?

En segon lloc, aquest estudi té com a finalitat la cerca, recopilació, sistematizació i anàlisi d’11 exemples i referents de solucions metropolitanes solucions desplegades per governs locals i metropolitans arreu del món per abordar els reptes globals actuals; tot prioritzant aquelles amb una dimensió metropolitana més evident.

Descarregeu: