La Comissió Executiva està integrada pel president o presidenta i els vicepresidents o vicepresidentes i per un representant de cadascuna de les altres entitats del Consorci que siguin membres del Consell de Govern.

El vot es pondera en relació amb la seva representació en el Consell de Govern. Els càrrecs que formen part de la Comissió Executiva poden delegar les seves funcions en un altre membre de la mateixa entitat que formi part del Consell  de Govern. Les delegacions atorgades ho són per un temps indefinit, fins que no es revoquin.

En l’actualitat els seus membres són:

President/a:

JAUME COLLBONI I CUADRADO President de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Vicepresidents/es:

JAVIER LAFUENTE Rector de la Universitat Autònoma Barcelona
MARIA BUHIGAS SAN JOSÉ Ajuntament de Barcelona
RAQUEL GIL EIROÁ Àrea Metropolitana de Barcelona

Vocals:

JOAN RAMON ROVIRA HOMS Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
MARIA TERESA SAURAS YERA Universitat de Barcelona
JORDI ROS BALLESTEROS Universitat Politècnica de Catalunya

 

Funcions i periodicitat de les reunions:

La Comissió Executiva s’ha de reunir amb caràcter ordinari dos cops l’any. Té com a funcions pròpies el seguiment de l’administració ordinària i l’impuls de les actuacions del Consorci. Igualment, li corresponen totes les funcions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan del Consorci, i les que pugui rebre per delegació del Consell de Govern o de la Presidència.

Per més informació podeu consultar l’article 7 dels estatus de l’IERMB.

Notícies

correu-electronic-IM

Ara ens trobaràs al correu electrònic institutmetropoli.cat

L’equip de l’Institut Metròpoli canvia el seu correu corporatiu d’uab.cat a institutmetropoli.cat

EMEF-jornada-20-anys

Vint anys de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner. Aportacions i reptes de futur. Inscriu-t’hi!

Quins són els reptes de futur que ha d’afrontar l’EMEF, en l’àmbit metodològic, tecnològic i d’anàlisi? Quina incidència té actualment l’EMEF en l’estudi i la planificació de la mobilitat? El 4 de juliol celebrem els 20 anys de l’EMEF amb una jornada de debat i reflexió

Vigilants_calor_AMB

Estudiem el confort tèrmic a les llars metropolitanes, amb la participació d’infants, per fer propostes d’adaptació a la calor

Els infants fan un monitoratge del confort tèrmic, a través de sensors instal·lats al menjador i habitacions de la llar, i a través de diaris de calor, on anoten la seva sensació de calor i idees per afrontar-la

creixement_parc_habitatge

El parc d’habitatges en lloguer de Barcelona ha crescut un 116,4% entre 2009 i 2023

El 2023 és l’any que mostra major estabilitat de les llars a l’habitatge de lloguer on viuen, segons el laboratori “Els contractes de lloguer a la ciutat de Barcelona. 2010-2023”, elaborat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge Barcelona (O-HB)

Contacte

L’Institut Metròpoli té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
e-mail: info@institutmetropoli.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

Formulari de contacte

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’Institut Metròpoli, cliqueu aquí