Comença el treball de camp de l’enquesta ScoreWater per obtenir informació sobre els hàbits de vida i salut a tres barris de Barcelona

L’enquesta servirà per analitzar els hàbits de la població a l’hora d’eliminar residus, el seu l’impacte ambiental i permetrà conèixer detalls sobre la seva salut

14/06/2021

scorewater_IERMBL’enquesta Hàbits i Estils de Vida Barcelona 2021 (Lifestyle Habits Survey Barcelona 2021 SCOREwater 2021) és un instrument de recollida d’informació sobre el perfil socioeconòmic i els hàbits de vida de la població, en diverses zones de la ciutat, que ha elaborat i gestiona l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). En concret, es preguntarà als participants, entre d’altres aspectes, sobre l’eliminació de residus higiènics (tovalloletes…), olis i greixos al domicili particular, l’adherència a la teràpia amb antibiòtics, la qualitat de la dieta, activitat física, obesitat i d’altres factors de risc per a la salut. També s’estudiarà la presència de Covid-19 en les aigües residuals.

L’estudi contempla la realització de 1.000 entrevistes en tres barris de la ciutat de Barcelona, en els quals es monitoritzaran les aigües residuals durant un any complet. Aquesta monitorització inclourà també la presa de mostres per analitzar la presència de Covid-19 en les aigües. Els resultats de l’enquesta serviran per contrastar la informació obtinguda, a partir de l’estudi de les aigües residuals, i validar les seves conclusions. L’estudi compta amb el certificat d’aprovació del Comitè Ètic d’Investigació Clínica d’IDIAP Jordi Gol, ja que l’estudi compleix amb els principis de la Declaració de Hèlsinki i els requeriments reglamentaris aplicables en aspectes ètics i de protecció de dades.

La metodologia emprada en l’enquesta és mixta i contempla la realització d’entrevistes telefòniques i presencials a la població resident als tres àmbits d’estudi, tant en dies feiners com en festius. El treball de camp es durà a terme del 14 de juny al 19 de juliol de 2021.

Informació de valor

La informació obtinguda mitjançant l’enquesta LHS-SCOREwater 2021 permetrà conèixer millor els problemes amb impactes importants en la gestió del cicle de l’aigua. Per exemple, la descàrrega de productes higiènics, olis i greixos, que causen danys ambientals, a més de bloquejos a les canonades que encareixen el manteniment del clavegueram.

D’altra banda, els resultats permetran aprofundir en qüestions de salut pública de màxima rellevància, com la resistència bacteriana als antibiòtics, la qualitat de les dietes lligada a la posició socioeconòmica de la població –els determinants socials de la salut– o la vigilància de la SARS-CoV-2.

Enquesta pionera

És el primer cop, a nivell internacional, que es realitza una enquesta d’aquestes característiques. També és la primera vegada que s’analitzen les aigües residuals, a nivell específic de barri, amb l’objectiu de conèixer els hàbits de la població resident.

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) és qui coordina el cas d’estudi de Barcelona sobre l’epidemiologia de les aigües residuals.

La monitorització i l’anàlisi de les aigües residuals a l’escala de barri o de comunitats de veïnes és en sí mateixa una innovació tècnica molt rellevant. Ha requerit la instal·lació d’estacions de monitoratge amb dissenys adaptats i sensors que envien dades en temps real, que han realitzat els socis del projecte Barcelona Cicle de l’Aigua SA i s::can Iberia. L’extracció d’informació de les dades és essencial per a la correcta presa de decisions, i aquí intervé EURECAT augmentant, si cal, la qualitat d’aquestes mitjançant tècniques d’Intel·ligència Artificial. A més, les explota avançant cap a una gestió predictiva del clavegueram.

Projecte SCOREwater

L’enquesta Hàbits i Estils de Vida Barcelona 2021 (Lifestyle Habits Survey Barcelona 2021 SCOREwater 2021) s’emmarca dins el projecte europeu SCOREwater (Smart City Observatories implement REsilient Water Management). Es tracta d’un projecte de recerca que té com a objectiu contribuir en la solució al canvi climàtic i la urbanització, desenvolupant solucions digitals intel·ligents, a les ciutats, en matèria d’aigua.

14 organitzacions donen forma al projecte, finançat per Horizon 2020, amb l’objectiu de vincular el món físic i digital de les solucions de gestió de l’aigua de la ciutat. El projecte compta amb la participació de les següents entitats catalanes: EURECAT, l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), Barcelona Cicle de l’Aigua SA (BCASA) i s::can Iberia.

Per a més informació:

Pots trucar al 012 i al telèfon de contacte habilitat per l’enquesta: 933 000 742

Totes les notícies