Coproducció i gestió participativa de l’habitatge (COPHAB)

Entitat finançadora: AGAUR-Generalitat de Catalunya

Entitats participants: IGOP-UAB, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Durada del projecte: 01/01/2017 al 31/12/2018

Investigador principal: Marc Parés

Investigadors de l’IERMB: Ricard Gomà Carmona

Import: 9.000€

Més informació: