La implicación paterna en el cuidado de los hijos en España (PATER CURATOR)

Entitat finançadora: : Ministerio de Economía y competitividad dintre del Plan Nacional I+D+i (convocatòria 2012)

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universidad de Valladolid, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Durada del projecte: 36 mesos (entre 2012-2014)

Investigador principal: Lluís Flaquer Vilardebò (Universitat Autònoma de Barcelona)

Investigadors de l’IERMB: Lara Navarro-Varas, Sergio Porcel López

Import: 51.000,00€

Més informació: