¿Sistemas agrarios sustentables? Una interpretación histórica de la agricultura en España desde la perspectiva biofísica

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad

Entitats participants: Universitat de Barcelona, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans

Durada del projecte: 01/01/2016 al 31/12/2018

Investigador principal: Enric Tello

Investigadors de l’IERMB: Joan Marull, , Roc Padró

Import: 47.432€

Més informació: