Urban Greening Plans (LIFE_UrbanGreeningPlans)

Entitat finançadora: European Commission - LIFE Program

Entitats participants: Brussels Environment, EUROPARC Federation , Câmara Municipal de Lisboa, Parco Nord Milano, Management Authority of Schinias Marathon National Park, Mount, Philodassiki Enossi Athinon, Àrea Metropolitana de Barcelona

Durada del projecte: 2021-2023

Investigador principal: Etienne Aulotte

Investigadors de l’IERMB: Joan Marull, Maria José La Rota-Aguilera, Tarik Serrano Tovar

Import: 1.000.000 €

Més informació: Enllaç al projecte