N.56 – L’IMPACTE SOCIAL DE LA CRISI A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I A CATALUNYA

Data publicació: MAIG - 2013

Número monogràfic realitzat per Joan Trullén, Sebastià Sarasa, Sergio Porcel i Lara Navarro-Varas.

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ.

ISSN: 1888-3621 (versió impresa)
ISSN: 2013-7958 (versió en línia)
ISBN: 978-84-92940-12-7
125 pàgines

PAPERS NÚM. 56

Pàg. 1-125 (4,2 Mb.)

Text complet del número 56

[Descarregar document]

Presentació

Joan Trullén: Director de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011

Pàg. 6-7 (30 Kb.)

[Descarregar document]

L'impacte social de la crisi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya

  • Sebastià Sarasa: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
  • Sergio Porcel : Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Lara Navarro-Varas: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Pàg. 10-87 (3,1 Mb.)

Aquest article únic està estructurat en dues parts. Una primera secció analitza l’evolució del mercat de treball posant l’èmfasi en els canvis que han experimentat l’estructura ocupacional, els salaris i les rendes dels treballadors autònoms i els petits empresaris amb l’arribada de la crisi. La segona secció del treball aborda la distribució de la renda disponible de les llars i el risc de pobresa de la població catalana. El risc de pobresa és analitzat des de dues perspectives complementàries: el risc de pobresa monetària, mesurat a partir de la renda disponible dels individus, i el risc de patir privació en el consum de béns materials bàsics. Per últim, la secció de conclusions ordena i sintetitza les troballes de la recerca i tracta d’oferir una explicació plausible sobre la transformació més recent de les desigualtats socials a l’AMB i a Catalunya.

[Descarregar document]

Annex metodològic I: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011

  • Sebastià Sarasa: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
  • Sergio Porcel: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Lara Navarro-Varas: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Pàg. 89-95 (292 Kb.)

[Descarregar document]

Annex metodològic II: Classificació Socioeconòmica Europea (ESEC)

  • Sebastià Sarasa: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
  • Sergio Porcel: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Lara Navarro-Varas: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Pàg. 97-99 (123 Kb.)

[Descarregar document]

Texto completo en castellano

Pàg. 100-125 (294 Kb.)

[Descarregar document]