Clase social y privación material entre los inmigrantes de países pobres en Cataluña (W.P. in Sociology 15.01)

MARÇ 2015

  • Sebastià Sarasa
    Universitat Pompeu Fabra
  • Lara Navarro-Varas
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Sergio Porcel
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Encara que la pobresa monetària i la privació material estan associades, no són simètriques i responen a lògiques poc o molt diferents. Aquest treball pretén conèixer millor les desigualtats existents entre els immigrants provinents de països pobres i els nadius en relació al risc de privació material, tot assumint que, encara que bona part d’aquest risc és inherent a la classe social, hi ha factors típics d’aquest tipus d’immigrants que el fan augmentar. El treball s’ha realitzat amb dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya. S’ha implementat una combinació d’anàlisi factorials i de classificació per identificar perfils de privació material i una anàlisi logística multinomial per explorar quins factors sociodemogràfics estan més associats a cada perfil de privació material. Els resultats confirmen que la classe social és el factor més poderós per explicar la privació material dels immigrants de països pobres, però no és l’únic.

[Descarregar document]