La informació sobre ordenació del territori a Europa: l’experiència PLANUM (D.T. 1/2001)

JULIOL 2001

Joan Miquel Piqué

El present document té el seu origen en la participació de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona en l’anàlisi de la viabilitat del projecte PLANUM: European Journal of Plannning On-line, que va ser dut a terme al llarg de l’any2000 conjuntament amb cinc equips de recerca d’Itàlia, Gran Bretanya, França, Alemanya i Portugal, tot comptant amb el finançament de la Unió Europea. L’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona va ser l’encarregat d’analitzar el mercat de la informació disponible en línia sobre ordenació del territori, així com de l’estudi de la viabilitat del projecte a llarg termini i l’anàlisi de les possibles fonts de finançament. Les notes que es presenten a continuació són una síntesi de l’experiència recollida al llarg del projecte, i un recull de les reflexions més significatives que l’anàlisi va generar.

[Descarregar document]