Back to studies

Convivència als espais públics metropolitans. El cas de Ciutat Cooperativa

Any de realizació: 2015

Equip: Marta Murrià, Carlos Gonzàlez, Albert Cónsola

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquest informe consisteix en analitzar els processos que condicionen les relacions de convivència als municipis i barris de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb una especial atenció als seus espais residencials. Es tracta de conèixer quins són actualment els principals espais de relació a l’AMB, les principals característiques dels llocs i de les persones que els utilitzen, les dificultats que sorgeixen en la convivència i els mitjans de què es disposa per gestionar-les. La prova pilot s’ha realitzat al barri de Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat.

En el següent enllaç us podeu descarregar l’informe:

Convivència als espais públics metropolitans. El cas de Ciutat Cooperativa