Back to studies

Entorns alimentaris locals: Com s’alimenta l’àrea metropolitana de Barcelona?

Any de realizació: 2018

Equip: Elena Domene (coord.), Xavier Garcia, Marta Garcia, Francesc Coll

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu general d’aquest estudi és continuar contribuint al coneixement del sistema agroalimentari a l’àmbit metropolità, tot considerant l’aliment com un element bàsic del metabolisme metropolità. En concret, es vol contribuir al coneixement dels entorns alimentaris locals des d’una perspectiva social i territorial. Es tracta de caracteritzar els entorns alimentaris en una submostra de barris de la ciutat de Barcelona, i analitzar com varien en funció de les característiques sociodemogràfiques i urbanístiques de l’entorn residencial. Des d’aquesta perspectiva s’exploren les disparitats en l’accés a diferents tipus d’aliments saludables.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.