Back to studies

Pobresa i desigualtat social a la ciutat de Barcelona: la configuració de l’escenari post-crisi, 2016-17

Any de realizació: 2018

Equip: Lara Navarro-Varas, Sergio Porcel, Manel Pons

Institució: Ajuntament de Barcelona

Aquest informe intenta respondre a aquestes preguntes:  Com està evolucionant la cohesió social a la ciutat de Barcelona una vegada iniciada la reactivació econòmica? S’estan revertint els increments de la desigualtat social i de la pobresa que es van produir durant la crisi? Quins són els perfils socials que estan acusant actualment una major vulnerabilitat? També incorpora una atenció especial a la qüestió de l’habitatge i a la distribució territorial de la pobresa.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.