Comença l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) 2024 amb la primera onada del treball de camp!!

A partir del 16 d’abril, entrevistem, en aquesta primera onada, a més de 5.700 persones de 16 i més anys residents de la província de Barcelona

15/04/2024

EMEF-24En aquesta edició de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF), s’incorporen noves preguntes que permetran conèixer la disponibilitat i opinió en relació amb l’aparcament a la feina, la tinença de vehicles a les llars, la percepció en relació amb la seguretat i vandalisme al transport públic, així com preguntes que tenen a veure a una possible aplicació per combinar diferents mitjans de transport. Es recuperen preguntes fetes en edicions anteriors com possibles canvis en l’ús dels patinets elèctrics arran de la prohibició d’accés als mitjans de transport públic i la mobilitat d’accés a l’escola dels menors d’edat. Les preguntes específiques d’aquesta onada segueixen les que es van fer a la 2a onada de l’EMEF 2023 dirigides a conèixer els canvis en l’ús dels títols de transport públic arran de la reducció de preus, i preguntes en relació a la T-Mobilitat sobre motius ús i no ús i valoracions globals.

L’EMEF té com a principal objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 anys i més residents a la província de Barcelona. És una operació estadística oficial, inclosa en el Programa anual d’actuació estadística pel 2024, de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) que dota a l’ATM de coneixement per orientar la planificació i la gestió, a curt i mitjà termini, del sistema de transport.

L’edició 2024 de l’EMEF entrevistarà 11.400 persones

L’Institut Metròpoli, per encàrrec de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), posa en marxa la primera onada del treball de camp de la 22a edició de l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner 2024 (EMEF 2024) que començarà el 16 d’abril.

Per tal de conèixer els patrons generals de mobilitat dels residents de la província de Barcelona i quina percepció tenen dels diferents mitjans de transport (siguin públics o privats, motoritzats o no motoritzats), s’entrevisten en el total del treball de camp a 11.400 persones sobre una mostra preseleccionada.

La primera onada del treball de camp es fa durant els mesos d’abril i maig del 2024 i s’entrevista a 5.700 persones. La segona onada del treball de camp es realitzarà entre els mesos d’octubre i novembre del 2024 i enquestarà també a 5.700 persones. El treball de camp el fa l’empresa Institut Opinòmetre sota la supervisió de l’Institut Metròpoli.

Igual que en les darreres edicions, l’EMEF 2024 ha optat per la utilització de dos mètodes alternatius de recollida d’informació: entrevistes en línia i entrevistes telefòniques.

Per a més informació…

Si desitges més informació sobre l’enquesta, pots trucar al telèfon gratuït 900 533 425, en horari de dilluns a divendres de 9:30 h a 21:30 hores i dissabtes de 10 h a 16 hores.

Si ho prefereixes, pots consultar la pàgina web de l’Institut Metròpoli i el web de l’OMC

Una vegada finalitzada l’operació estadística, els principals resultats seran publicats en aquests dos portals web.

  • Per a més informació, la trobaràs a la pàgina de l’EMEF 2024