Els reptes per a l’increment i la gestió del parc d’habitatge social. Inscriu-t’hi!

Quines són les principals barreres per fer créixer el parc social d'habitatge a la metròpoli? Quines eines tenim al nostre abast per a potenciar-lo? En parlem el 23 de maig!

06/05/2024

Habitatge social-noti-webL’escassetat de parc d’habitatge social és una de les característiques estructurals del sistema residencial metropolità, de Catalunya i dels països del sud d’Europa, en general. Si bé no hi ha un únic mecanisme per afrontar els problemes d’assequibilitat en l’accés i permanència en l’habitatge, l’increment de l’estoc d’habitatge social i la seva gestió es configuren com a peces estructurals de la política d’habitatge durant el segle XXI en aquells territoris on hi ha més carències.

Amb l’objectiu de generar un espai de posada en comú i de debat sobre les barreres actuals que frenen l’augment d’aquest parc social i sobre les potencialitats i instruments al nostre abast per a fer-lo créixer, organitzem amb l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OH-B), la jornada Els reptes per a l’increment i la gestió del parc d’habitatge social. La sessió de debat es focalitza, doncs, en conèixer i debatre sobre el que, segurament, és el principal aspecte estructural de les polítiques d’habitatge: el parc social. Tindrà lloc el pròxim dijous, 23 de maig, al Pati Llimona (C/ Regomir 3. Barcelona) i ja us hi podeu inscriure!! La jornada s’emmarca en la publicació i presentació de la Revista Papers 66, dedicada a les polítiques d’habitatge de lloguer al segle XXI i que pròximament podreu consultar.

Reptes per a l’increment i gestió del parc social

Juntament amb la necessitat d’aquest increment del parc social, la seva gestió es planteja com un repte, en un context en què les orientacions de les polítiques públiques d’habitatge es focalitzen en l’increment del parc social de lloguer. En aquest marc, donades les particularitats del parc i de les llars que en són usuàries, les formes organitzatives i de gestió, així com la integració de les polítiques específiques d’habitatge en un camp més ampli d’atenció i seguiment social, resulten elements cabdals pel succés de les polítiques d’habitatge social per al segle XXI.

Programa de la jornada

La sessió començarà amb la presentació del número monogràfic de la revista Papers 66 “L’habitatge: polítiques de lloguer al segle XXI”, que es distribuirà entre els assistents a l’acte. La sessió es focalitzarà específicament en debatre sobre el parc social, un dels temes que aborda la revista.

En primer lloc, es realitzarà una presentació i diàleg a partir de l’estudi realitzat per l’O-HB “Mapa de gestors d’habitatge social de la demarcació de Barcelona”. A continuació, es desenvoluparan dues taules rodones. En la primera, es tracta la qüestió de l’increment del parc d’habitatge social, a partir de les qüestions relatives a l’urbanisme, el finançament i la fiscalitat. En la segona el focus es posa en la gestió, tant pel que fa a les diferents formes organitzatives, a la gestió pròpiament immobiliària, i a la integralitat de les polítiques.

La jornada està orientada al públic interessat en les polítiques d’habitatge, no necessàriament expert en aquest camp concret. De fet, un dels principals objectius de la jornada és compartir la rellevància del tema que es tracta, més enllà dels cercles especialitzats.

Programa

9:15 hores — Recepció i acreditacions

9.30 hores — Benvinguda i presentació del número 66 de la revista Papers

Ricard Gomà, director de l’Institut Metròpoli i vicepresident O-HB
Jordi Bosch, professor de la UPC i coordinador del número 66 de la revista Papers
Carles Donat, codirector de l’O-HB i coordinador del número 66 de la revista Papers

10:00 hores – Presentació i diàleg sobre el laboratori de l’O-HB “Mapa de gestors d’habitatge social de la demarcació de Barcelona”

Mireia Sender, investigadora a l’O-HB i autora del treball
Consol Prados, investigadora a Vincle i autora del treball
Núria Lambea, subdirectora de Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

10:45 hores – Taula rodona “L’increment d’habitatge social: urbanisme, finançament i fiscalitat”
Modera: Bàrbara Pons, directora de Barcelona Regional i vicepresidenta de l’O-HB

Donato Muñoz, Cevasa i membre del Consell Assessor de l’O-HB
Eduard Cabré, consultor en polítiques d’habitatge
Jordi Nuñez, gerent de Promusa

11:30 hores – Pausa cafè

12:00 hores – Taula rodona “La gestió del parc social: formes organitzatives, gestió immobiliària i gestió social”
Modera: Montserrat Pareja, professora titular al Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de l’O-HB

David Guardia, codiretor de Sostre Cívic
Natàlia Martínez, responsable d’aliances estratègiques i comunicació Fundació Habitat3 (membre de COHABITAC)
Hilda González, presidenta de GHS

13:00 hores – Conclusions i tancament
Carme Trilla, presidenta de l’O-HB
Aleix Arcarons, codirector de l’O-HB

Revista Papers

La col·lecció Papers busca aportar reflexions i treballs de referència per generar i informar el debat al voltant dels reptes i les opcions de la metròpoli de Barcelona enfront diferents aspectes d’actualitat. En aquest número, coordinat per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, es proposa contribuir al debat sobre les polítiques d’habitatge més adients per revertir la situació actual i poder fer efectiu el dret a un habitatge digne entre les llars llogateres amb un recull de deu articles que, des d’enfocaments diversos, aborden aquesta problemàtica i les possibles mesures a adoptar per corregir els desequilibris.

• Podeu realitzar ja la inscripció, omplint aquest formulari
• També podeu consultar aquí el programa complet
• I podreu descarregar aquí pròximament la revista completa L’habitatge: polítiques de lloguer al segle XXI