Busquem tècnic/a superior en convivència i seguretat urbana

Us hi podeu presentar fins al pròxim 26 de febrer de 2024

14/02/2024

oferta-convivencia-24L’Institut Metròpoli vol incorporar un/a tècnic/a superior en convivència i seguretat urbana. La seva funció serà realitzar les activitats necessàries per dur a terme la recerca aplicada i teòrica en l’àmbit de la convivència i la seguretat urbana, amb especial èmfasi en les tasques metodològiques, de tractament de dades estadístiques i d’anàlisi socioterritorial, d’acord amb les línies de treball establertes per al/la cap d’aquesta àrea de recerca.

S’ofereix un contracte laboral de caràcter indefinit, associat a activitats científic-tècniques, amb dedicació completa (35 hores setmanals). L’horari de referència és de les 8 a les 15 hores, de dilluns a divendres, gaudint de flexibilitat horària per facilitar la conciliació, sempre que es respectin les necessitats del servei. Igualment, existeix la possibilitat d’acollir-se a un programa de teletreball de fins al 50% de la jornada laboral.

La data d’inici prevista és el 2 d’abril de 2024. Podeu consultar aquí tots els detalls de l’oferta.

Les persones interessades hauran de presentar la seva candidatura a través de la Seu electrònica de la pàgina web de l’IERMB (ara Institut Metròpoli): OFERTES DE TREBALL – Institut Metròpoli, omplint el formulari de sol·licitud i adjuntant un curriculum vitae en format lliure. És molt important omplir tots els camps que integren el formulari electrònic.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 de febrer de 2024.