Go back to publications

L’ús social del temps a la regió metropolitana de Barcelona

Authors:

    • Carme Miralles-Guasch, Eva Freixa, Marta Murrià, Daniel Polo, Elena Sintes, Maties Vives
      Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Publication date:
07/2008

Pages:
180

ISBN:
978-84-9850-030-1

Resume:

Aquesta publicació es divideix en tres parts: la primera part correspon a l’anàlisi quantitatiu de l’estudi i té com a objectiu la caracterització dels usos socials del temps en la regió metropolitana de Barceloan, a partir de l’explotació de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i l’Enquesta de mobilitat en dia laboral. Els capítols d’aquesta part ofereixen elements per elaborar un marc sobre la realitat metropolitana des d’una perspectiva dels usos del temps dels ciutadans en relació a la seva vida quotidiana.

La segona part conté la recopilació sobre les dinàmiques territorials i temporals en altres àrees metropolitanes europees, les polítiques públiques dirigides a solucionar problemes de conciliació del temps i les bones pràctiques.

La tercera part de l’informe sintetitza les principals conclusions sobre línies de treball i propostes d’actuació debatudes en una reunió amb agents implicats en la gestió del temps en diversos àmbits de la regió metropolitana de Barcelona.

L’annex presenta tres apartats més: l’annex metodològic, l’annex de taules estadístiques i l’annex de fitxes d’experiències d’altres àrees metropolitanes europees.

Editorial: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Lloc d’edició: Barcelona
Any d’edició: 2008
Col·lecció: Prospectiva, 12

En la següent direcció us podreu descarregar la publicació:

http://www.bcn2000.es/Usuarios/43B94/archivos/ZDE/PublicacionsPEMB/Usos_del_Temps.pdf