Tornar a publicacions

El projecte B-MINCOME. Innovació municipal en rendes mínimes garantides i polítiques socials actives [Revista Barcelona Societat, Núm. 23, Maig 2019]

Autors:

  • Bru Laín, Sebastià Riutort, Albert Julià

Data de realizació:
05/2019

Resum:

Els darrers anys està emergint, en diferents països i ciutats, un interès més gran per implementar polítiques públiques més efectives per millorar les condicions de vida de la ciutadania en situació de vulnerabilitat. Per dissenyar i implementar aquestes polítiques cal basarse en evidències que facilitin decisions ben informades. Fruit d’aquesta necessitat sorgeix el B-MINCOME, un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat en zones desafavorides de la ciutat, desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona. A diferència d’altres projectes similars basats en transferències monetàries (com a Finlàndia o als Països Baixos), el projecte B-MINCOME consisteix a testar l’eficàcia i l’eficiència de combinar una prestació econòmica (suport municipal d’inclusió) amb polítiques actives d’inclusió sociolaboral a l’àrea de l’Eix Besòs. Per portar a terme l’estudi s’han seleccionat 1.000 llars distribuïdes en diferents grups de tractament, i 1.000 llars com a grup control. El projecte, iniciat a finals del 2017, està previst que duri dos anys i, un cop acabat, es contrastaran els resultats dels diversos grups de tractament amb els del grup control. Les conclusions han d’aportar informació sobre quines són les polítiques més efectives per aconseguir que la població en situació de vulnerabilitat i d’exclusió econòmica millori la seva situació (econòmica, educativa, emocional, anímica, de salut, etcètera) i arribi a cobrir les seves necessitats bàsiques, guanyant en autonomia i reduint la dependència d’altres ajudes.

Publicat a Barcelona Societat, Núm. 23, Maig 2019.