Tornar a publicacions

I si pensem en una política de garantia de rendes per a la ciutat real? [Revista Barcelona Societat, Núm. 23, Maig 2019]

Autors:

  • Lara Navarro-Varas. Sergio Porcel, Irene Cruz

Data de realizació:
05/2019

Resum:

El greu impacte social de la crisi econòmica i financera que es va iniciar l’any 2008 va desbordar el sistema de protecció social estatal i autonòmic, de manera que una part important de la gestió de la pobresa va recaure en els municipis, i els va forçar a funcionar per la via dels ajuts d’urgència social com a darrera xarxa de protecció. En clau metropolitana, l’heterogeneïtat en el disseny de les prestacions a cadascun dels municipis no va ajudar a reduir l’increment de la desigualtat, sinó més aviat el contrari. L’escenari actual, marcat per la reactivació econòmica, però també per la posada en marxa de la renda garantida de ciutadania (RGC), obre una finestra d’oportunitat per reflexionar entorn de la millora de la protecció a la ciutat real. En aquest sentit, l’article presenta els resultats de simular estadísticament una prestació complementària a l’RGC d’àmbit metropolità, tot considerant també el cost de vida diferencial arreu del territori.

Publicat a Barcelona Societat, Núm 23, Maig 2019.