La metròpoli en transició. Reptes i estratègies

Autors:

Jordi Martí Grau

Ricard Gomà

Maite Pérez

Núria Pérez

Francesc Coll

Manel Pons

Elena Domene

Marta Garcia-Sierra

Xavier Garcia

María José La Rota

Roc Padró

Joan Pino

Javier Gordillo

Annalisa Giocoli

Jacob Cirera

Núria Ruiz Forés

Tarik Serrano

Joan Marull

Vittorio Galletto

Sandra Aguilera

Marc Fíguls

Lara Navarro Varas

Sergio Porcel

Mari Corominas

Laia Pineda

Carles Donat

Carlos González Murciano

Marta Murrià Sangenís

Cristina Sobrino Garcés

Roger Barres

Marc Martí Costa

Descripció:

‘La metròpoli en transició. Reptes i estratègies’ és la nova publicació que aplega les reflexions més significatives derivades de la recerca metropolitana elaborada al llarg de l’any 2019 en el marc de l’IERMB. El volum se situa en la trajectòria històrica dels Anuaris Metropolitans i obre, alhora, l’etapa de desplegament de l’Estratègia de Recerca 2020-2023. El llibre està format per onze capítols que dibuixen un coneixement actualitzat de les principals dinàmiques socials, econòmiques i territorials que configuren avui la Barcelona metropolitana. Una realitat definida per profundes transicions ecològiques, demogràfiques i tecnològiques, així com per reptes inajornables de construcció de justícia socioespacial i governança democràtica. Esperem que trobeu elements d’interès en la seva lectura.

Editorial: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Lloc d'edició: Bellaterra

Any: 2020

Pàgines:

ISBN: 978-84-92940-40-0

[Descarregar document]