Del barri a la metròpoli. Anuari metropolità de Barcelona 2018

Autors:

David Andrés Argomedo

Fernando Antón-Alonso

Roger Barres

Jacob Cirera

Francesc Coll

Emma Cortés

Irene Cruz

Helena Cruz

Elena Domene

Carles Donat

Marc Fíguls

Vittorio Galletto

Xavier Garcia

Marta Garcia

Rosa Garcia-Hernández

Annalisa Giocoli

Ricard Gomà

Carlos González

Marc Martí

Joan Marull

Ivan Miró

Marta Murrià

Lara Navarro-Varas

Roc Padró

Maite Pérez

Núria Pérez Sans

Sergio Porcel

Consol Prados

Cristina Sobrino

Joan Trullén

Maria Truñó

Sergi Yanes

Descripció:

Del barri a la metròpoli és una invitació a transitar la geografia diversa dels nostres barris, a cartografiar la metròpoli de bell nou, des dels codis urbans del canvi d’època. És una aposta orientada a desxifrar les complexitats socials, els canvis econòmics i els reptes ecològics que travessen en clau quotidiana l’àmbit metropolità de Barcelona. És també i sobretot l’expressió de la voluntat tenaç de l’IERMB d’implicació en el projecte col·lectiu de la metròpoli, de producció de coneixement socialment compromès.

Editorial: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Lloc d'edició: Bellaterra

Any: 2019

Pàgines:

ISBN: 978-84-92940-35-6

[Descarregar document]