Tornar als estudis

L’accés de l’AMB als fons de la Política de Cohesió 2021-2027

Any de realització: 2022

Equip: Marc Martí-Costa (dir.), Roger Barres

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquest informe analitza l’estructura i objectius de la Política de Cohesió de la UE per al període 2021-2027, particularment els programes amb incidència a Catalunya i a l’àrea metropolitana, per identificar possibles estratègies d’accés de l’AMB als fons europeus i vincular-los amb els objectius dels principals plans metropolitans.

L’informe presenta les característiques principals de la Política de Cohesió 2021-2027, amb un focus en els FEDER, els instruments de programació espanyol i català (POPE i POCAT), el FSE+, així com en els instrument de la Comissió Europea EUI i Interreg. Exposa una selecció dels principals plans i programes metropolitans, diferenciant entre plans d’inversió i aquells de caràcter estratègic, i enfocant en els seus objectius, actuacions i potencial de cofinançament. Analitza l’accessibilitat de l’AMB i la relació dels objectius específics dels fons europeus amb els objectius i actuacions previstes en el plans metropolitans i es presenten vies possibles d’accés als fons per part de l’AMB. Finalment presenta una sèrie de recomanacions per maximitzar l’accés de l’AMB a la Política de Cohesió.

L’accés de l’AMB als fons de la Política de Cohesió 2021-2027