Tornar als estudis

Plans de resiliència. Comparació internacional i aprenentatges per a l’AMB

Any de realització: 2022

Equip: Marc Martí-Costa (dir.), Roger Barres

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquest informe analitza de manera comparada experiències d’instruments de planificació i estratègies de resiliència a nivell internacional amb l’objectiu d’identificar i proposar aprenentatges per a l’AMB útils per avançar en el disseny i desplegament d’una política de resiliència metropolitana pròpia.

Per a fer-ho, l’informe es basa en la identificació, selecció i comparació d’estratègies, plans i programes de resiliència a nivell internacional, i l’anàlisi d’alguna dels seus elements més importants: el marc institucional, procés d’elaboració, estructura, objectius estratègics, accions i instruments de governança. Finalment, l’informe identifica tres tipologies generals d’instruments de resiliència metropolitans (plans i estratègies, eines de suport al planejament i mecanismes per a la millora de la resiliència d’infraestructures i serveis metropolitans) i aprenentatges per a una estratègia de resiliència per a l’AMB.

Plans de resiliència. Comparació internacional i aprenentatges per a l’AMB