Tornar als estudis

La contractació pública local dels serveis d’atenció a les persones: procediment, qualitat i innovació Com avançar en la desmercantalització dels serveis municipals de gestió indirecta?

Any de realització: 2023

Equip: Marc Martí-Costa (dir.), Cecilia Conde

Institució: La Confederació empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

Aquest estudi té com a objectiu continuar aprofundint en el coneixement i desenvolupament de les característiques de la contractació pública per part de les administracions locals de Catalunya, especialment en els serveis d’atenció a les persones. Així, es dona continuïtat als informes sobre aquesta temàtica realitzats des de l’any 2018 fins el 2022 (excepte 2020).

Partint d’aquest marc, aquest estudi complementa l’anàlisi quantitatiu previ, amb dades qualitatives, considerant la visió de les entitats del TSS i dels òrgans de contractació municipals estudiats de set administracions públiques de Catalunya. En concret, s’exploren els criteris d’elaboració dels plecs contractuals dels contractes de serveis d’atenció a les persones i la percepció del tercer sector com a proveïdor de serveis. En aquest sentit, s’identifiquen els factors que faciliten o dificulten que les entitats del tercer sector social es presentin als processos de contractació de serveis d’atenció a les persones. Addicionalment, es posa especial atenció a models de gestió alternatius a la contractació pública, per a la provisió d’aquests serveis, com ara la concertació i la gestió delegada.

Els resultats mostren que la qualitat del servei és fonamental en l’elaboració dels plecs de les licitacions dels serveis d’atenció a les persones. Tant el personal de l’administració local com les entitats tercer sector comparteixen la visió de que aquest serveis no haurien de ser un negoci. No obstant això, el marc normatiu actual de la contractació no permet privilegiar les entitats sense ànim de lucre sobre les lucratives (excepte en el cas de la contractació reservada); ni privilegiar la proximitat ni l’arrelament al territori dels licitants; dos qüestions vinculades amb la millor qualitat del servei.

Descarregeu: