Tornar als estudis

Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència (ECAMB), 2022. Informe monogràfic sobre discriminació a l’àrea metropolitana

Any de realització: 2023

Equip: Marta Murrià Sangenís, Jose Maria López-Riba, Cristina Sobrino Garcés

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ECAMB) té com a objectiu recollir informació sobre l’estat de les relacions veïnals i de la convivència als barris metropolitans. Des de l’any 2018 l’ECAMB es realitza amb una periodicitat biennal, després d’una primera enquesta pilot realitzada l’any 2017.

L’informe monogràfic sobre discriminació conté indicadors representatius sobre la prevalença de la discriminació entre la població metropolitana, que permeten caracteritzar els episodis de discriminació. Específicament, s’indaga sobre el motiu de la discriminació, que pot incloure el color de la pell, l’ètnia o el país d’origen; l’orientació sexual o identitat de gènere; el fet de ser dona; les creences polítiques; les creences religioses; la llengua habitual; l’edat; les malalties cròniques o discapacitats; i altres motius, permetent a la persona especificar-los. També es demana a les persones seleccionar l’episodi més greu o important per a elles i respondre una sèrie de preguntes per identificar el tipus de comportament discriminatori experimentat, l’agent discriminatori, el lloc on va tenir lloc la discriminació, l’impacte emocional, la comunicació de l’episodi i les raons per les quals no s’ha informat, si és el cas.

Descarregeu: