Tornar als estudis

Efectes del teletreball sobre la mobilitat i els seus beneficis ambientals al territori metropolità

Any de realització: 2022

Equip: Elena Domene i Nuria Pérez Sans. Autors/res: Xavi Bach Coma, David Andrés Argomedo, Marta Garcia Sierra, Laura Calvet Mir, Núria Pérez i Elena Domene. Suport estadístic: Manel Pons Sanvidal

Institució: AMB

La pandèmia de la covid-19 va canviar sobtadament moltes de les dinàmiques quotidianes de la nostra societat, i en aquest sentit, va facilitar un assaig a escala mundial del teletreball i va demostrar que moltes ocupacions es podien desenvolupar mitjançant treball remot. El teletreball porta associat tota una sèrie d’efectes, tant per les persones empleades com per les empreses i la societat. Els canvis en l’organització i les responsabilitats laborals, en els usos del temps o el canvi d’hàbits en els desplaçaments a la feina afecten tant a l’economia de la llar, com al medi ambient i a la salut (contaminació atmosfèrica local i global). En aquest context l’estudi tracta de donar resposta a dues qüestions vinculades a la irrupció del teletreball:

1. Analitzar les tendències actuals i a curt termini del teletreball a la província de Barcelona, els principals canvis en les dinàmiques de mobilitat provocats pel teletreball, així com els perfils socials que més s’hi han acollit, tot posant-ho en relació amb la resta de població activa ocupada que no el practica.

2. Estimar quins són els beneficis ambientals de les persones que adopten el teletreball en termes d’estalvi d’emissions de diòxid de carboni (CO2) i d’emissions d’òxids de nitrogen (NOx).

Descarregeu: