Tornar als estudis

Programa integral de barris per la millora de rendes (PIBRM). Indicadors, projectes i seguiment

Any de realització: 2023

Equip: Marc Martí-Costa, Sergio Porcel, Fernando Antón, Irene Cruz, David Gil, Manuel Fernández, Francesc Coll.

Institució: AMB

L’estudi té tres grans objectius:

– El primer, actualitzar l’índex de vulnerabilitat urbana (IVU) a l’àrea metropolitana de Barcelona i, a partir de les dades obtingudes, aprofundir en les anàlisis de vulnerabilitat urbana des d’una perspectiva longitudinal i explicativa, fent especial atenció en els canvis i persistències durant el període estudiat (2015-2020), tant en termes relatius —posició a l’estructura jeràrquica de barris, desigualtat— com absoluts —evolució d’indicadors de vulnerabilitat als barris vulnerables.

– El segon és analitzar la resposta que ha tingut el programa (PIBRM) per part dels municipis metropolitans. Per això s’analitza el disseny i el contingut dels projectes presentats per valorar-ne el seu ajust territorial a les àrees vulnerables, la seva coherència, la seva qualitat, la seva integralitat i la seva complementarietat amb altres programes similars. L’anàlisi documental s’ha complementat amb entrevistes amb 8 municipis per tal d’aprofundir en aquests temes i entendre els motius pels quals els municipis han presentat els projectes que han presentat i quina valoració fan de la convocatòria del PIBRM.

– Tot plegat, dona resposta al tercer objectiu, establir una sèrie de recomanacions per tal de millorar el seguiment dels projectes i millorar el programa en futures convocatòries.

Descarregeu: