Tornar als estudis

Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència (ECAMB), 2022. Informe monogràfic sobre convivència a l’àrea metropolitana

Any de realització: 2023

Equip: Marta Murrià Sangenís, Jose Maria López-Riba i Cristina Sobrino Garcés

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ECAMB) té com a objectiu recollir informació sobre l’estat de les relacions veïnals i de la convivència als barris metropolitans. Des de l’any 2018 l’ECAMB es realitza amb una periodicitat biennal, després d’una primera enquesta pilot realitzada l’any 2017. Les relacions veïnals basades en el context físic més proper constitueixen un dels elements bàsics del teixit social de les comunitats humanes. Aquest informe estudia la convivència a edificis i escales de veïns, el tipus de relacions que hi tenen lloc, des de la cordialitat fins a l’amistat, passant per l’ajuda mútua, així com les desavinences que poden sorgir en aquesta convivència. També s’estudia l’adequació i vitalitat dels barris per a acollir la convivència.

Descarregeu: